mailteryfikator@gmail.comphone+48 692 515 237
05 Grudnia 2018
NOWE ZASADY ROZLICZANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W FIRMIE

ZMIANY DOTYCZĄCE ROZLICZANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W FIRMACH OD 01.01.2018

Rozliczanie kosztów eksploatacyjnych
W przypadku samochodu osobowego używanego w działalności gospodarczej do celów mieszanych nie będzie już można odliczać 100% kosztów.

- jeżeli samochód jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy lub użytkowany na podstawie umowy leasingu będzie można rozliczać wyłącznie 75% kosztów związanych z jego użytkowaniem

- w przypadku użytkowania samochodu osobowego, który nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych będzie można rozliczać tylko 20% poniesionych wydatków. Plusem jest w tym przypadku jedynie likwidacja "kilometrówki"

Zmiana limitu wartości początkowej samochodu
Pozytywną zmianą jest podwyższenie limitu wartości samochodu osobowego, która będzie mogła być kosztem firmowym w przypadku wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych do 150.000,00 zł (wcześniej było to 20.000,00 euro).

Leasing operacyjny
Od nowego roku wchodzi limit w związku z rozliczaniem w kosztach firmowych rat leasingowych samochodu osobowego. Limit to 150.000 zł (do tej pory takiego limitu nie było).
Nadwyżka ponad tą wartość nie będzie mogła być rozliczana w kosztach firmy.
To bardzo niekorzystna zmiana w przypadku samochodów osobowych o dużej wartości.
 
 

Kontakt

 
Łukasz Krzystek
Przytkowice 539
34-141 Przytkowice

T:  +48 692 515 237
M: teryfikator@gmail.com
www.teryfikator.pl
Masz pytanie?
Napisz!
 
Wygodna
Księgowość!


Już teraz księgowość staje się WYGODNIEJSZA, nie musisz jeździć z dokumentami do biura. To my odbieramy dokumenty co miesiąc od Ciebie. Sprawdź jakie to proste!

tel. 692 515 237
zamknij