mailteryfikator@gmail.comphone+48 692 515 237
29 Listopada 2018
Składki ZUS od przychodu - skorzystają nieliczni

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z nowej formuły musi spełnić kilka warunków (oto najważniejsze z Nich):

- jego przychód z działalności nie może przekroczyć kwoty 63 000 zł (dla VAT-owca kwota netto)
Należy pamiętać, że w przypadku prowadzenia firmy niepełny rok - limit ten jest obliczany proporcjonalnie, czyli np. połowa tej kwoty dla firmy, która prowadziła działalność pół roku

- musi opłacać pełny ZUS

- prowadził w 2018 roku działalność przez conajmniej 60 dni kalendarzowych

- nie współpracuje ze swoim byłym pracodawcą (samozatrudnienie)

- do dnia 08.01.2018 - przerejestruje się w ZUS na nowy kod ubezpieczenia
Jeżeli przerejestrowanie nie zostanie wykonane na czas będzie musiał cały rok płacić "normalny" ZUS

Podstawa wyliczana będzie według ustalonego przez ZUS wzoru.
Wiadomo na pewno, że będzie to kwota pomiędzy kwotą dla pełnego, a preferencyjnego ZUS-u.

Preferencyjne warunki będą obniżały tylko składkę społeczną oraz Fundusz Pracy (składka zdrowotna będzie płatna w pełnej wysokości).

 

 
 

Kontakt

 
Łukasz Krzystek
Przytkowice 539
34-141 Przytkowice

T:  +48 692 515 237
M: teryfikator@gmail.com
www.teryfikator.pl
Masz pytanie?
Napisz!
 
Wygodna
Księgowość!


Już teraz księgowość staje się WYGODNIEJSZA, nie musisz jeździć z dokumentami do biura. To my odbieramy dokumenty co miesiąc od Ciebie. Sprawdź jakie to proste!

tel. 692 515 237
zamknij