mailteryfikator@gmail.comphone+48 692 515 237
24 Października 2019
Split Payment od 01.11.2019

SPLIT PAYMENT (Mechanizm podzielonej płatności - dalej MPP)

Zastąpi całkowicie odwrotne obciążenie w obrocie krajowym już od 01.11.2019 r.
Na czym polega metoda podzielonej płatności? Polega na zapłacie, na rzecz naszego kontrahenta faktury za pomocą przelewu bankowego w taki sposób, że kwota VAT wykazana na fakturze, trafia na jego konto techniczne VAT, a kwota netto z faktury na jego właściwe konto bankowe. Zapłata w taki sposób możliwa jest z konta firmowego i wymaga wyboru przy wykonywaniu przelewu właściwej formy tego przelewu - tj. mechanizmu podzielonej płatności (w skrócie MPP). Od 01.11.2019 r. będzie obowiązywał nowy załącznik do ustawy o VAT - Załącznik nr 15.  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321754/12591307/12591308/dokument394880.pdf

W tym załączniku znajdziemy listę 150 pozycji, co do których obowiązkowe zastosowanie będzie miała płatność w MPP przy fakturze powyżej 15.000,00 zł. Listę tworzą towary i usługi, m.in. usługi budowlane, części samochodowe, folie stretch, wyroby elektroniczne, paliwa, tonery oraz wyroby stalowe. Generalnie wszystko co do tej pory objęte było odwrotnym obciążeniem.
Od 01.11.2019 roku wystawiając fakturę, w której znajdzie się choćby jedna pozycja z Załącznika nr 15 - należy obowiązkowo dodać adnotację „Mechanizm Podzielonej Płatności”. Za brak tej adnotacji, sprzedawca może ponieść sankcję w wysokości 30% podatku należnego wykazanego na fakturze, ale tylko dotyczących pozycji z Załącznika nr 15. Sankcja również nie będzie obowiązywać, jeśli nasz kontrahent pomimo braku zapisu na fakturze, zapłaci nam w MPP. Jeżeli wystawimy fakturę bez obowiązkowego zapisu, będzie trzeba wystawić do niej fakturę korygującą - nota korygująca nie będzie miała tutaj zastosowania. W przypadku kupującego wcale nie jest łatwiej, bo jeśli okaże się, że nasz sprzedawca wystawił nam fakturę, w której choćby jedna pozycja znajduje się w Załączniku nr 15, a nie zawarł obowiązkowej adnotacji o płatności, musimy to sami zweryfikować i zapłacić zgodnie z ustawą - MPP - także faktury będą podlegać obustronnej weryfikacji w zakresie prawidłowości jej wystawienia. Sankcja dla kupującego za brak płatności MPP to również 30% podatku VAT należnego od pozycji na fakturze z listy Załącznika nr 15. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność solidarną - to będzie ona obowiązywać wyłącznie przy zakupie towarów - nie dotyczy usług.
Dość spory problem powstaje przy płatności gotówką czy też kartą lub za pośrednictwem PayU, PayPal. Ustawa wyraźnie mówi o mechanizmie podzielonej płatności, a takiej zapłaty można dokonać wyłącznie za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego, zatem przy ww. Płatnościach gotówką itd. narażamy się na odpowiedzialność solidarną za nieuregulowane zobowiązania publiczno-prawne naszego kontrahenta (do wysokości odliczonego VAT z faktur).
 

 
 

Kontakt

 
Łukasz Krzystek
Przytkowice 539
34-141 Przytkowice

T:  +48 692 515 237
M: teryfikator@gmail.com
www.teryfikator.pl
Masz pytanie?
Napisz!
 
Wygodna
Księgowość!


Już teraz księgowość staje się WYGODNIEJSZA, nie musisz jeździć z dokumentami do biura. To my odbieramy dokumenty co miesiąc od Ciebie. Sprawdź jakie to proste!

tel. 692 515 237
zamknij